Rådet for jogging

Rådet for jogging ble sammen med Mosjonsutvalget opprettet etter et initiativ fra Norges Friidrettsforbund (NFIF) i forbindelse med Idrettsaksjonen i 1972. Rådet for jogging var et rådgivende organ med kjente politikere, mediefolk og spesielt faglig kvalifiserte medlemmer, og bestod av i alt tjue personer. Fire av disse satt også i Mosjonsutvalget, som var direkte underlagt NFIF og ledet av Kristen Damsgaard fra NFIF. Damsgaard var initiativtager til både Rådet for jogging og Mosjonsutvalget. Rådet møttes en gang i måneden og var pådrivere for arbeidet med mosjon i kretser og lag.