Mosjonsutvalget

Mosjonsutvalget ble sammen med Rådet for jogging opprettet etter et initiativ fra Norges Friidrettsforbund (NFIF) i forbindelse med Idrettsaksjonen i 1972. Fire personer satt i Mosjonsutvalget, som var direkte underlagt NFIF og ledet av Kristen Damsgaard fra NFIF. Damsgaard var initiativtager til både Mosjonsutvalget og Rådet for jogging. De møttes en gang i måneden og var pådrivere for arbeidet med mosjon i kretser og lag. Mosjonsutvalget hadde kontakt med idrettslagene og kretsene. De benyttet Osloløpet som mal for hvordan man skulle arrangere mosjonsarrangementer.