Pytt

liten og ofte midlertidig vannsamling

En pytt, også kalt putt, er en naturlig vannsamling som i størrelse tilsvarer et lite tjern og alt som er mindre enn dette, som for eksempel en midlertidig dam etter nedbør (jf. sølepytt).

En pytt