Dam er også synonym for demning.

En dam er en oppdemmet vannansamling, som for eksempel en kunstig innsjø eller en beverdam, andedam, fiskedam, regnvannsdam og lignende. Dammen kan variere i størrelse, fra store kunstig oppdemmede innsjøer til små pytter og pryddammer i parker, hager og lignende. På generelt grunnlag er imidlertid vannansamlinger som kalles dammer mindre enn en naturlig innsjø, selv om begrepet også i en viss utstrekning kan benyttes om små og grunne naturlige innsjøer. Begrepet brukes også om midlertidige naturlige vannansamlinger i naturen, der det ikke finnes et naturlig avløp for å drenere dammen.[1]

En hagedam er en kunstig anlagt pryddam

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Heggstad, Ragnar; Konow, Thomas: dam - demning i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. april 2020 fra https://snl.no/dam_-_demning