Dam (innsjø)

kunstig eller naturlig vannsamling som i størrelse kan være alt mellom en liten innsjø og en pytt
Dam er også synonym for demning.

En dam er en oppdemmet vannansamling, som for eksempel en kunstig innsjø eller en beverdam, andedam, fiskedam, regnvannsdam og lignende. Dammen kan variere i størrelse, fra store kunstig oppdemmede innsjøer til små pytter og pryddammer i parker, hager og lignende. På generelt grunnlag er imidlertid vannansamlinger som kalles dammer mindre enn en naturlig innsjø, selv om begrepet også i en viss utstrekning kan benyttes om små og grunne naturlige innsjøer. Begrepet brukes også om midlertidige naturlige vannansamlinger i naturen, der det ikke finnes et naturlig avløp for å drenere dammen.[1]

En hagedam er en kunstig anlagt pryddam

ReferanserRediger

  1. ^ Heggstad, Ragnar; Konow, Thomas: dam - demning i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. april 2020 fra https://snl.no/dam_-_demning