Puss

verk
Søkeordet verk fører hit. For å lese om åndsverk, kunstverk, arbeid, verksted og industrianlegg, se disse oppslagsordene.
betent øye med puss

Puss eller verk er gullig, mer eller mindre tyktflytende væske som oppstår i forbindelse med infeksjoner i sår. Væsken er sammensatt av lymfe, døde og levende hvite blodceller, dødt vev og bakterier eller andre fremmedlegemer. Hovedtyngden av det viskøse materialet i væsken vil være nøytrofil granulocytter, celler som har til oppgave å angripe uspesifikke fremmedlegemer og bakterier. Den vanligste bakterien som forårsaker puss er Staphylococcus aureus.

Når puss samles rundt en infeksjon under huden vil det kunne danne en verkebyll eller kvise.

Se ogsåRediger