Pugatsjov-opprøret, også kalt den russiske borgerkrig 1773–1775, begynte som et opprør blant Ural-kosakkene mot den russiske øvrighet. Den utviklet seg til en stor bondekrig under ledelse av Jemeljan Pugatsjov.

Pugatsjovs rett, Vassilij Perov (1879)

Pugatsjov utgav seg for å være tsar Peter III, som i denne alternative virkelig hadde klart å komme levende fra Katarinas mordforsøk.[klargjør] Peter hadde før han ble myrdet i 1762 kunngjort å ville foreta store reformer, blant annet avskaffelse av livegenskapet. Denne keisers positive ry blant vanlig folk var stor, og vedvarte i en tiårsperiode.

Denne omstendighet var Pugatsjopv i stand til å dra nytte av.

Portrett av Jemeljan Ivanovitsj Pugatsjov

Opprøret herjet ikke bare i et kjerneområde rundt Ural-elven, men spredte seg raskt i området rundt Orenburg, egnen rundt Kama, Basjkiria, en den av vestre Sibirs og områder ved midtre og nedre del av Volga. Foruten kosakker var opprørere også basjkirer, tatarer, kasakher, kalmyker, arbeidere i Ural og tallrike livegne fra de berørte russiske guvernementer.

Medlemmer av flere russiske adelsfamilier ble drept, deres gods plyndret og den økonomiske og infrastrukturelle utvikling i de sørøstlige regioner satt tilbake flere årtier. Opprøret ble nedkjempet av russerne under Aleksander Suvorov tidlig i 1775, og endte med at Pugatsjov ble tatt til fange og henrettet.

Litteratur rediger

  • Valentin Gitermann: Geschichte Russlands. 2. Band. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1965, S. 223–234. Dokumente S. 457–461.
  • Donnert E. "Ideologie und Gesellschaftsideal der PugačevBewegung. Gesellschaft und Kultur Rußlands in der 2. Hälfte des 18". Jahrhunderts, Halle 1982. S. 87–120
  • Kersten E.-C. "Pugatschow-Aufstand 1773–1775 – Beteiligte und Motive". GRIN Verlag, München 2007. ISBN 978-3638675826
  • Peters D. "Politische und gesellschaftliche Vorstellungen in der Aufstandsbewegung unter Pugačev (1773–1775)". Wiesbaden, Berlin 1973. ISBN 3447014954
  • Plambeck P. "Publizistik im Russland des 18. Jahrhunderts: Analyse der Aufrufe zur Zeit des Pugačev-Aufstandes, 1773–1775". Hamburg 1982. ISBN 9783871185069
  • Plate A. "Der Pugacev-Aufstand: Kosakenherrlichkeit oder sozialer Protest. Volksaufstände in Rußland. Von der Zeit der Wirren bis zur «Grünen Revolution» gegen die Sowjetherrschaft". Wiesbaden 2006. ISBN 978-3-447-05292-4

Eksterne lenker rediger