Public Ivy

Public Ivy er en gruppe offentlige universiteter i USA, hvor studieopplevelsen og den faglige kvalitet er på høyde med Ivy League-universitetene, men til betraktelig lavere betaling. Normalt har disse universitetene skolepenger på 5-10 000 US dollar, mot et nivå på 30-35 000 dollar ved universiteter som tilhører Ivy league.

Begrepet "Public Ivy" ble oppfunnet av Richard Moll i boken Public Ivys: A Guide to America's best public undergraduate colleges and universities (1985).

Richard Molls listeRediger

Moll regner normalt følgende åtte offentlige universiteter til Public Ivy-gruppen:


East coastRediger

Inland & west coastRediger

Moll ga også en liste over offentlige universiteter som etter hans syn rerpesenterte utfordrere med akademisk og faglig utbyttenivå nesten på linje med de åtte fremste:

Green Guides listeRediger

Siden har Howard og Matthew Green foretatt en mer inngående og allmenn akseptert studie av ren akademisk kvalitet, i boken The Public Ivies: America's Flagship Public Universities (2001). De tar med i alt om lag 30 læresteder, hvor læresteder som også fremkommer hos Moll er angitt i kursiv:

EasternRediger

WesternRediger

Great Lakes & MidwestRediger

SouthernRediger

LitteraturRediger

  • Greene, Howard and Greene, Matthew. The Public Ivies: America's Flagship Public Universities (New York: HarperCollins, 2001). ISBN 0-06-093459-X
  • Greene, Howard and Greene, Matthew. Hidden Ivies: Thirty Colleges of Excellence (New York: HarperCollins, 2000). ISBN 0-06-095362-4
  • Moll, Richard. The Public Ivies: A Guide to America's best public undergraduate colleges and universities (New York: Penguin (Viking), 1985). ISBN 0-14-009384-2 or ISBN 0-670-58205-0
  • Princeton Review. The Best 361 Colleges, 2007 Edition (Princeton, New Jersey: Princeton Review, 2006). ISBN 0-375-76558-1