Psykologisk Tidsskrift

Psykologisk tidsskrift er et norsk fagtidsskrift, av og for studenter, med fokus på psykologi og psykologirelevante tema. Tidsskriftet ble opprettet i 1996 av psykologistudenter ved Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Hovedmålet bak tidsskriftet er å skape en skriftlig læringsarena for studenter ved de norske utdanningsinstitusjonene, i tillegg til å være et bidrag til nettverksbygging mellom akademia og profesjonsutøvere innen psykologterapeutisk praksis og helse- og sosialfaglig arbeid i Norge.

Tidsskriftet publiserer faglige artikler og essay innen psykologi og helsefag skrevet av studenter, akademikere, og profesjonsutøvere. Hver utgave har et spesifisert hovedtema for artiklene i utgaven, for eksempel «Sosial påvirkning», «Arbeids- og organisasjonspsykologi»,«Kjærlighet», «Avhengighet» og «Frykt, angst & redsel». I tillegg drifter tidsskriftet en nettside. Tidsskriftet drives per i dag av 14 frivillige bachelor-, master- og profesjonstudenter i psykologi ved NTNU. Tidsskriftet publiserer to utgaver i året og har kontorlokaler på Psykologisk Institutt ved NTNU.

Eksterne lenkerRediger