Providentissimus Deus

Providentissimus Deus (Guds forsyn) er en av de pavelige såkalte bibelencyklikaer. Encyklikaen ble offentliggjort 18. november 1893 av pave Leo XIII. Dens tema er omgangen med Den Hellige Skrift etter katolsk forstand.

Utsnitt av Gutenbergbibelen

Dette var første gang et katolsk kirkelig overhode tok stilling til den akademiske bibelvidenskap. Utgangspunktet var å gjennomgå prinsippene for bibelutelggelse (eksegese), og dette ble aktualisert av angrep mot katolsk bibelfortolkning.

Encyklikaen har tre hoveddeler:

  • Bibelens verdi og nytte
  • Krav til eksegesen
  • De bibelske skrifters autoritet og troverdighet

Leo XIII fremhever at Den Hellige Skrift har en helt enestående særegenhet ved det at den er guddommelig inspirert. Dette glelder både Det gamle og Det nye testamente. Han tilla eksegesen som disiplin en stor betydning. Encyklikaen kommer med en rekke krav vedrørende eksegesen:

  • Utdannelse av gode lærere i bibelvitenskap,
  • Kjennskap til de gammelorientalsker språk
  • Godt kjennskap til tekstkritisk arbeid («lavere kritikk»)
  • Avvisning av den interne litterarkritikk («lavere kritikk»)
  • Relatering til naturvitenskapene

Andre bibelencyklikaer rediger

Etter denne bibelencyklika fulgte flere pavelibe encyklikaer om Bibelen:

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger