Eksegese (gresk: ἐξήγησις, exegesis) er forklaring og utlegning av en tekst, særlig bibeltekster.[1] Eksegese er en teologisk disiplin der bibelske tekster fortolkes. Eksegese er den kommenterende og problemdrøftende gjennomgang av en bibelsk tekst, som følger etter et tekstnært forarbeid (oversettelse og tekstkritikk) og en kort beskrivelse av tekstens form og innhold (parafrase). En ekseget er en person som driver bibelfortolking og eksegetikk er teologisk fortolkingslære av bøker og tekster.[2]

Forskjellige hjelpedisipliner til eksegesen er blant annet:

Man omtaler gammeltestamentlig såvel som nytestamentelig eksegese.

En eksegetisk oppgave vil typisk bestå av

  • oversettelse (som oftest fra gresk eller hebraisk)
  • parafrase
  • eksegese; utleggelse

Referanser rediger

  1. ^ Søk etter eksegese i Bokmålsordboka og Nynorskordboka eller i Det Norske Akademis ordbok  
  2. ^ Haraldsø, Brynjar (1925-2004) (1999). Fagord i teologi og kristendomskunnskap. Oslo: Lunde. s. 65. ISBN 8252032486.