Prosessrett er de rettsregler som gjelder for domstolsprosesser. Prosess er i juridisk forstand en betegnelse for det rettsområdet som gir regler om føring av saker ved en domstol eller annet tvisteløsningsorgan. Man skiller mellom straffeprosess, som er regler som blir anvendt i straffesaker, og sivilprosess, som brukes i sivile tvister.

Kilder rediger

  • Knophs innføring i Norges rett, kapittel om rettshåndhevelsen

Se også rediger