Prosessorsokkel

fasiltierer mekaniske og elektriske forbindelser mellom en mikroprosessor og et trykt kretskort

Prosessorsokkel er en sokkel som utgjør det elektriske og mekaniske grensesnittet mellom en prosessor og et kretskort, vanligvis et hovedkort. Sokkelen gjør det mulig å bytte ut prosessoren uten lodding.

En LGA-sokkel (LGA 775), der kontaktpinnene befinner seg på sokkelen.
En PGA-sokkel (sokkel AM3), der kontaktpinnene på prosessoren legges inn i hullene på sokkelen.

Prosessorsokler blir brukt i stasjonære PC-er og tjenere. Siden de gjør det lett å bytte ut komponenter, blir de også brukt for å utvikle prototyper av nye kretser. Bærbare datamaskiner bruker vanligvis overflatemonterte prosessorer, som trenger mindre plass enn en prosessor i en sokkel.