Innen elektronikk brukes kretskort til montering av elektroniske komponenter. Foruten å samle og holde komponentene fast er kretskortets oppgave å lage elektriske forbindelser mellom komponentenes bein.

Et utsnitt av et kretskort med påmonterte komponenter.
Et kretskort laget av skoleelever

Kretskort er bygd opp av et isolerende materiale med et lag kobber på hver side. Ved produksjon vil man ved hjelp av etsende syre fjerne uønsket kobber, slik at det gjenværende kobberet danner baner mellom punkter på kortet, ettersom hvor man ønsker å plassere komponentene. Såkalt flerlagskort er vanlig, hvor man har oppmot 16 lag med kobberbaner i et og samme kort. I profesjonell sammenheng sier man heller gjerne printkort.

Kretskort finnes i mange farger, men grønt er mest vanlig.