Prokla (forkortelse for Produktion und Klassenkampf – overs. Produksjon og Klassekamp) er et tysk tidsskrift som har eksistert siden 1971. Tidsskriftet oppsto da kretser rundt Sozialistische Einheitspartei Westberlins og Deutsche Kommunistische Partei tilegnet seg kontrollen over det tidligere uavhengige venstresidetidsskriftet Sozialistische Politik. Undertittelen på tidsskriftet var Zeitschrift für politische Ökonomie und sozialistische Politik (Tidsskrift for politisk økonomi og sosialistisk politikk), men siden 1992 har den vært Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft (Tidsskrift for kritisk samfunnsvitenskap). Bakgrunnen for skiftet var at Berlinmurens fall og «den reelt eksisterende sosialismens» erfaringer hadde bidratt til å svekke den sosialistiske politikkens appell.

Prokla har gjennom hele sin eksistens vært partipolitisk uavhengig, men har hele tiden vært klart plantet i den marxistiske tradisjonen. Samtidig tok det tidlig opp i seg både økologiske og feministiske aspekter.

Ansvarlig utgiver av Prokla er foreningen Vereinigung zur Förderung der Kritik der politischen Ökonomie hvis eneste oppgave er å bidra til og styrke tidsskriftet. Det kommer ut fire ganger i året på forlaget Westfälisches Dampfboot. Ansvarlig redaktør er Michael Heinrich, og Dorothee Bohle og Elmar Altvater har vært blant tidsskriftets redaksjonsmedlemmer.

Eksterne lenkerRediger