Professorløkkene er betegnelsen på de jordområder fra Tøyen Hovedgård som ble utparsellert til universitetets professorer etter at gården ble gitt som kongelig gave til det nyopprettede universitetet på begynnelsen av 1800-tallet. Jordparsellene ble gitt som et tillegg til ordinær lønn, som dengang var heller beskjeden. På løkkene kunne professorene bygge sine hus og dyrke mat til eget bruk.

I alt 20 områder ble planlagt for dette formålet. Den største og mest kjente av professorløkkene var Keyserløkka, det 114 mål store området ble tildelt historieprofessor Jakob Rudolf Keyser i 1850. Heibergløkka er et annet eksempel på en slik løkke.