Produktivkrefter

(Omdirigert fra «Produktivkreftenes»)

Produktivkrefter er et begrep i politisk økonomi, ofte brukt av den kommunistiske tyske filosofen Karl Marx og mer generelt i marxistisk teori. Begrepet kan bare forstås i forbindelse med andre marxistiske begreper, her: arbeidsmiddel, arbeidsgjenstand og arbeidskraft. Produksjonsmiddel betegner arbeidsmidlet, verktøy o.l, sammen med arbeidsgjenstanden (råstoffer som f.eks. jernmalm i stålproduksjon eller papir i trykkerier, som begge kjennetegnes ved at de forbrukes i produksjonen).[1] Videre har man arbeidskraften, som betegner de fysiske og psykiske evner et menneske har[2] – og disse virker åpenbart i produksjonen. Produksjonsmidlene (som altså er sammensatt av arbeidsgjenstanden og arbeidsmiddelet) og arbeidskraften, utgjør sammen produktivkreftene. Produktivkrefter er, sammen med produksjonsforhold, et særlig viktig begrep i marxismen i forbindelse med den historiske materialisme.

Referanser

rediger
  1. ^ Harald Holm, Innføring i politisk økonomi, s. 18 (Ny Dag, 1980)
  2. ^ Marx Engels Leksikon, s. 31 (Marxist Forlag, 2010)