Privativ a

Privativ a (eller a privativum) er et prefiks som uttrykker nektelse/negasjon (f.eks. a-typisk, a-teisme) – opprinnelig beskrevet i gammelgresk grammatikk.

Alfa privativum stammer fra en protoindoeuropeisk syllabisk *n̥- og realiseres som an- foran vokal (f.eks. an-alfabetisme, an-estesi, an-arki). Jfr. også ambrosia.

Samme prefiks fins på sanskrit, også som a- / an-. Latin har det beslektede prefikset in-, og i vestgermansk (inkl. engelsk) opptrer prefikset som un-. I nordgermanske språk er -n- blitt borte. svensk har o- og dansk og norsk har u-.