Anarki kommer av det greske ord ἀναρχία anarkhia, som betyr «fravær av et styre» (sammensatt av ἀν- an- «uten» og ἀρχία arkhía «styre»).[1] Anarki har en rekke forskjellige, men beslektede betydninger:

  • Fravær av noen form for politisk autoritet og/eller sosialt hierarki
  • Politisk uorden og forvirring
  • Fravær av styrende prinsipper, som for eksempelvis felles standarder og formål

Den første definisjon, fraværet av politisk autoritet, kan vise til et teoretisk (eller eksisterende) samfunn basert på anarkisme, eller til det internasjonale politiske system (se internasjonal politikk: realisme).

I den andre og tredje betydningen henviser begrepet til stater med politisk kaos.

Når begrepet anvendes i den andre mening henvises det generelt til systemer hvor flere grupper samtidig påberoper seg den legitime bruken av makt (jfr. Max Weber), på tross av at denne situasjonen ikke passer med etymologien i ordet «anarki». En slik situasjon skulle mest korrekt betegnes som poliarki. Dette er en typisk kommunikasjonsbrist mellom de som tror på anarkisme som en bæredyktig samfunnsinnretning, og de som ikke er bekjente med anarkistisk ideologi og filosofi.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Anarki. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 13. januar 2017.