Åpne hovedmenyen

Privatetterforsker

person som påtar seg etterforskning

Privatetterforsker. En privatetterforsker er en person som påtar seg etterforskning av saker hvor det offentlige apparat (politiet) ikke har løst en sak, eller i andre tilfelle forsøker å frikjenne, der hvor det offentlige apparat har avsagt en fellende dom.

Tittelen er ikke beskyttet, og hvem som helst kan etablere seg som privatetterforsker. Imidlertid har de fleste norske privatetterforskere en bakgrunn fra politiet. Saker av mer triviell karakter som enkelte privatetterforskere påtar seg er saker hvor den ene ektefelle ønsker å fremskaffe beviser om sin partners utroskap.

Se ogsåRediger