Prisonen

britiske fangeleirer under Napoleonskrigene

Prisonen var under Napoleonskrigene samlebetegnelse på de fangeleirene engelskmennene opprettet. Begrepet er avledet av prison, som er det engelske navn på fengsel. I perioden 1807-1814 satt om lag 7 000 dansk-norske borgere «i prisonen», de fleste av dem var norske. Den litterære skikkelsen Terje Vigen, i det kjente diktet av Henrik Ibsen, var blant dem.

Fangeskip i Portsmouth havn

Tre typer fangeleirer rediger

  • Prisonskip hvor krigsfangene satt innelukket på fangeskip under militær bevoktning. De tre viktigste havner for fangeskip var Plymouth, Portsmouth og Chatham.
  • Lukket landprison som var fangeleirer på land der krigsfangene satt innelukket under militær bevoktning på engelsk bekostning.
  • Åpen landprison (ofte kalt å være på parol) som var åpen internering hvor krigsfangene hadde gitt æresord om ikke å rømme og levde på egen bekostning. De hadde også lov til å bringe med seg en oppasser, gjerne en ung gutt som også var krigsfange. Åpen internering ble hovedsakelig innvilget militære offiserer, skipsoffiserer på handelsskip (men ikke på kaperskip) og enkelte sivilister (f.eks. handelsreisende).

Antall fanger rediger

Det har vært anslått at engelskmennene til sammen førte hjem til England rundt 200 000 fanger, de aller fleste franske. Ikke alle satt samtidig, da fanger hele tiden ble løslatt, samtidig som nye kom til. Det var på grunn av det høye antallet fanger at det ble nødvendig å opprette fangeskip i tillegg til landfengsler.

Antallet dansker og nordmenn i fangenskap har vært anslått til omtrent 7 000 til sammen i perioden fra 1809 til 1814. Ikke alle satt samtidig, og fangetallet var synkende i løpet av perioden. Ved krigens avslutning skal det ha vært omtrent 2 000 danske og norske fanger. Flertallet av fangene var norske.

Bakgrunnen for fangenskapet rediger

Praktisk talt alle de norske fangene var oppbragt fra skip, som enten kunne være militære, handelsskip uten nødvendig seilingstillatelse under den handelsblokaden som var iverksatt under Napoleonskrigene eller mindre skuter som enten seilte til Danmark etter korn eller drev kaperfart.

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger