Prior

(Omdirigert fra «Priorinne»)

Prior eller priorinne (latin for «den fremste») er i den katolske kirke en kirketittel som brukes om lederen for et munke- eller nonnekloster.[1] Klostre som ledes av en prior, et såkalt priorat, er som oftest klostre som ennå ikke oppfyller kravene for å bli et abbedi. Et priorat er priorens eller priorinnens embete, funksjonsperiode eller geografiske ansvarsområde. Priorater (i geografisk forstand) er derfor vanligvis mindre i størrelse enn abbediene. I abbedier er prioren den fremste i rang etter abbeden.[2]

Etymologisk er prior avledet norrønt, príorr; fra middelalderlatin prior, «klosterforstander», av latin prior, grunnbetydning «den første (av to)».[1]

Historie

rediger

Tittelen ble først brukt i benediktinerordenen, den første ordenen til den romersk-katolske kirke. Det refererte da til en rekke ulike lederroller. Først med reformasjonen av benediktinerordenen på 900- og 1000-tallet ble rollen klart definert som enten abbedens stedfortreder eller leder av et kloster som mangler egen abbed.[2]

Referanser

rediger
  1. ^ a b «Prior», NAOB
  2. ^ a b Ott, Michael; Herbermann, C.G. et al (1913): Prior, Catholic Encyclopedia. 12. New York: The Encyclopedia Press Inc.