Primum non nocere

Primum, non nocere eller primum, nil nocere er en latinsk frase som betyr 'først av alt, å ikke skade' eller 'først av alt, å intet skade'.

Nonmaleficence er et annet prinsipp som har blitt utledet av det førstnevnte og er knyttet til den medisinske etikk som undervises i medisinske studier, kanskje særlig innen akuttmedisin. Prinsippet innebærer at det kan være bedre å gjøre ingenting enn å gripe inn og dermed forverre tilstanden. Leger og annet helsepersonell bør med andre ord overveie risikoen ved å foreta en behandling, spesielt før en diagnose har blitt stilt.

Uttrykkets opprinnelse er usikker. I den hippokratiske ed finnes løftet å 'avstå fra å gjøre skade' (ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν) men uten at den eksakte ordlyd fra frasen forekommer. Saken forklares kanskje best i Corpus Hippocraticum: legen må ha to ting for øye når det gjelder sykdom, nemlig å gjøre godt eller ikke volde skade (Bk. I, Sect. 11).

LitteraturRediger

  • Markwart Michler: Ärztliche Ethik. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 24, 2005, s. 268–281, her: s. 272–276 (Primum nil nocere).