Corpus Hippocraticum

Corpus Hippocraticum (latin: 'corpus' = kropp) er en samling med cirka 60 skrifter som er tilskrevet den greske legen Hippokrates.[1] Selv om bøkene som er med i samlingen ble tilskrevet Hippokrates i antikken, vet humanister i dag at de sannsynligvis ble skrevet mellom det sjette og fjerde århundre før Kristus.[2] Mellom Hippokrates virke og de pre-sokratiske filosofene ble en spesiell form for prosa utviklet i Hellas. Øyen Kos hvor Hippokrates holdt til var i et område hvor man snakket dorisk, men de medisinske skribentene på Kos som utviklet de hippokratiske traktatene, fant det passende å bruke filosofiens dialekt, som var jonisk. Bruken av jonisk fremfor den innfødte doriske dialekten samsvarer med praksisen til vitenskapsmenn i renessansen som ofte brukte latin fremfor det lokale språket i sine traktater.[trenger referanse]

Magni Hippocratis medicorum omnium facile principis, opera omnia quae extant, 1657

Referanser

rediger
  1. ^ Eriksen, Trond Berg (1995). Helse i hver dråpe. Oslo: Universitetsforl. s. 65. ISBN 8200223884. 
  2. ^ Hippocrates the otolaryngologist: an epidemiological analysis of ear-throat-nose diseases in the Corpus Hippocraticum. Acta Otolaryngol. 2018 Mar;138(3):194-197