Primærgruppe er i sosiologien betegnelsen på en grunnleggende gruppe mennesker i et samfunn. En primærgruppe kan sies å være oversiktlig og liten, partene i gruppen omgås i ansikt-til-ansikt-relasjoner, og de angår hverandre over et vidt spekter av interesser.

En familie kan sies å være en primærgruppe, men også en vennekrets eller en annen gruppe av personer kan regnes for det. Gruppens funksjoner er forholdsvis uspesifiserte, og den tjener medlemmenes behov så lenge disse er i samsvar med gruppens målsetting. Ordet brukes ofte til forskjell fra sekundærgruppe..

Begrepet primærgruppe ble innført av Charles H. Cooley slik «Med primærgrupper mener jeg de som kjennetegnes ved nært samkvem og samvirke, ansikt til ansikt»

Begrepet er problematisert fordi ikke bare tidlige og nære relasjoner karakteriseres som primærgrupper, men også senere i livet-grupper som gjerne kjennetegnes ved følelsesmessig tilknytning, men uten nødvendigvis geografisk nærhet.

Kilder Rediger

  • Dictionary of Sociology and related Sciences Littlefield, Adams & Co 1966 edition, søkeord: Group, primary.
 Denne sosiologirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.