Presidentvalget i Egypt 2005

Presidentvalget i Egypt 2005 ble avholdt 7. september 2005, og var kanskje det mest demokratiske valget i Egypt i senere år. Hosni Mubarak, presidenten i Egypt, har sagt at testamentet hans til landet er demokrati. Likevel virker det som om Mubarak håper på å få sin sønn, Gamal Mubarak, til å etterfølge ham. Mange grupper mener valget ikke var virkelig demokratisk, spesielt fordi Mubarak kan velge hvem som skal stille som motkandidater.

Hosni Mubarak, Egypts sittende president og storfavoritt foran valget

Valget var det første hvor flere partier stilte under Hosni Mubaraks autoritære lederskap. Ti partier deltok i valget, og de ledende kandidatene var:


De andre kandidatene er:

Ifølge de offisielle valgresultatene vant Mubarak valgene med 88,6 % av stemmene. Dette ble kunngjort 9. september 2005.

Etter Mubarak fikk Nour fikk det nest beste valgresultatet med 7 % av stemmene ifølge regjeringen og rundt 13 % ifølge uavhengige observatører. Nour fikk 6,2 % av stemmene i 16 provinser, 20 % i provinsen Buheira i Nil-deltaet og 16 % i Alexandria. Noman Gomaa fikk 2,8 % av stemmene ifølge de offisielle valgresultatene.

Ingen internasjonale observatører fikk mulighet til å overse valgene.

Autoritetsdata