Premetro er en sporvei som går i egen trasé i tunnel, på bro eller bakkeplan. Premetroen er adskilt fra vei og andre former for kollektivtransport. Premetro har mye til felles med undergrunnsbaner, men trafikkeres av sporvogner med luftledning. Premetro-konseptet ble utviklet for å gi sporveien undergrunnsbane-egenskaper uten en komplett ombygging til metrostandard. Flere premetrosystem er bygget slik at de kan konverteres til undergrunnsbane i fremtiden.

Sporvogn ved Charlerois bybane.

Premetro finnes blant annet i Frankrike og Belgia, og er vanlige i Tyskland (Stadtbahn), blant annet i Ruhrområdet. Brussels metro begynte som premetro, men har blitt konvertert til full undergrunnsbane. Stockholms tunnelbane ble offisielt åpnet i 1950, men flere deler av den ble bygget og tatt i drift med sporvogner i perioden 1933-1949.

Se ogsåRediger