En praktikant (via tysk Praktikant, fra middelalderlatin practicans, genitiv practicantis[1]) er en person som får innføring i den praktiske utøvelse av et yrke.[2]

Rammer for praktikanter rediger

Praktikanter som undervisningsform er en slags motsetning eller alternativ til umiddelbare oppfattelser av undervisning i klasseværelset. Det viktigste kjennetegn for praktikantutdannelse er at den foregår på en arbeidsplass. Undervisningsinstitusjonen er sekundært for utdannelsen.

Praktikanter på mikroplan rediger

Praktikant som arbeid omfatter til forskjell fra teoretisk arbeid, at det er en handletvang, noe må gjøres her og nå. Det er ikke kun i analytisk henseende, det kreves også for eksempel av en lærerstudent at vedkommende reagerer på barn på en viss måte. Det aksepteres for eksempel ikke at en studerende kun er observatør og studerer praksis – vedkommende skal utføre praksis.

Mennesker som læremestre rediger

Å være praktikant innebærer å lære via andre mennesker. Studenter lærer primært via kroppen og sekundært via bevisstheten, og den viden formidles fra såvel offisielle som uoffisielle læremestre samt måten arbeidet er organisert på. Viden fra læremestrene formidles gjennom (kroppslige) instrukser og attituder (både verbale og nonverbale).

Se også rediger

Referanser rediger

Kilder rediger

Larsen, Kristian (1999): Praktikuddannelse, kendte og miskendte sider, Institut for Filosofi, pædagogik og retorik. Det Humanistiske fakulet, Københavns Universitet.

Nielsen, Klaus og Steinar Kvale (red)(1999): Mesterlære. Læring som social praksis, Hans Reitels forlag.