Trainee er et begrep som ofte blir brukt om en nyutdannet med høyere utdanning som får en praksisperiode i en eller flere bedrifter i en tidsbestemt periode. Dette er en ordning som har blitt mer og mer vanlig med årene. Direkte oversatt fra engelsk betyr trainee; praktikant, opplærings/kandidat eller aspirant, hvorav praktikant antas å være det norske begrepet.

To hovedordningerRediger

Det skilles gjerne mellom to hovedordninger: Regionale traineeordninger og konserntrainee.

  1. Regionale traineeordninger er et samarbeid mellom flere bedrifter i ansettelsen av traineer. Her får traineen prøvd seg i flere ulike bedrifter. Dette er gjerne en tverrfaglig traineeordning med flere ulike utdanningsbakgrunner og fagfelt. Eks.: Romerike Trainee, Trainee Sør, Trainee Innlandet, Intro Trainee, Kom Trainee og Kandidat Helgeland.
  2. Med konserntrainee menes det at det er et konsern som står bak ansettelsen av traineen. Her får gjerne traineen prøvd seg i ulike ledd i organisasjonen. Konsern som tilbyr traineeprogram er bl.a Statoil, DNB og Storebrand.

HensiktRediger

Ansettelse av trainee, det være seg via en regional traineeordning eller konserntrainee er for å rekruttere og trene opp unge og høyt nyutdannede kandidater for senere fast ansettelser, gjerne innen ulike lederposisjoner.

Eksterne lenkerRediger