Post (andre betydninger)

Wikipedia-pekerside

Post har flere betydninger:

Datamaskiner og databehandlingRediger

  • Post (informatikk), en enhet for databehandling innen informasjonsteknologi (på engelsk: record[1])
  • POST (HTTP), en spørremetode i hypertekstoverføringsprotokollen
  • Power-on self-test, en vanlig oppstartsrutine på datamaskiner

Andre betydningerRediger

  • Post, brev eller pakker sendt med postvesen eller budbringere
  • Jaktpost, et sted hvor en jeger blir plassert og hvorfra vilt kan skytes
  • Post (orientering), et sted hvor en gjenstand eller en oppgave plasseres og som man søker etter
  • Post (regnskap), også kalt postering, en bokført inntekt, utgift, tilgodehavende eller gjeld
  • Post (objekt), opprinnelig en pæl eller stolpe, og herfra stammer f.eks. ordet vannpost
  • Post (prefiks) er et latinsk ord for «etter»; brukes på norsk som forstavelse f.eks. postdatere – etterdatere
  • Post (album), islandske Björks andre internasjonale soloalbum, utgitt i 1995

ReferanserRediger

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Post.