Porevann eller porevatn er vann som befinner seg i rommet mellom jordpartikler. Jordas evne til å transportere porevann angis ved permeabiliteten. Porevann utøver trykk på jorda og kan, dersom jorda er mettet med vann, sette partiklene i bevegelse på grunn av porevannstrykket.

Se ogsåRediger