Poor Law Amendment Act 1834

Poor Law Amendment Act 1834[1] var en lov som ble vedtatt i Storbritannias parlament i 1834, og som angikk omsorg i fattighus. Loven erstattet den tidligere Poor Law fra 1601 og kalles iblant New Poor Law.[2] Loven var gjeldende i hele Storbritannia, utenom Skottland, som forandret sin fattigdomslovgivning i 1845.

På enkelte steder forsøkte man gjennom fattighusene å få mennesker til å avstå fra å søke hjelp, da fremfor alt de mange irlendere som søkte hjelp under hungersnøden i Irland 1845–1849.

Systemet ble kritisert av Charles Dickens i romanen Oliver Twist.

Referanser rediger