Pomare-dynastiet var en familie av herskere på Tahiti fra slutten av 1700-tallet til slutten av 1800-tallet. Dynastiet vokste fram i en tid da den europeiske kontakten med Polynesia ble intensivert og eksisterte ved overgangen til kolonitiden, da Frankrike la under seg øyene, som i dag utgjør Fransk Polynesia. Pomarene hersket over Tahiti og de nærmeste Selskapsøyene og gjorde krav på Tuamotuøyene.

Pomare I av Tahiti var grunnlegger av dynastiet. Her ses han avbildet i midten av en montasje over medlemmer av dynastiet. Montasjen er fra omkring 1885 og befinner seg i Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha

Bakgrunn og utvikling

rediger

Kontakten mellom tahitiere og europeerne mot slutten av 1700-tallet forsterket den politiske samlingsprosessen der ledende høvdinger la under seg større områder. På Tahiti ble Pomare-dynastiet fra 1780-årene en av de ledende høvdingefamiliene.

Ved hjelp av kontakt med europeiske handelsmenn og skytevåpen skaffet Pomare I seg økt kontroll på Tahiti. Dynastiet utvidet sin makt også over naboøya Moorea og gjorde krav på andre øyer, særlig Tuamotuøyene og Gambierøyene. Pomare-herskerne søkte støtte fra britiske misjonærer[1] og ble anerkjent som konger, en ny og hittil ukjent tittel blant polynesierne.

Pomare II ble, som den første hersker, omvendt til kristendommen. Reformer ble gjennomført, blant annet ved innføring av Pomare-loven, den første skriftlige lovsamling i Oseania, innført i 1819.[2]

Den lange regjeringstiden til dronning Pomare IV, som regjerte fra 1827 til 1877, var først preget av rivalisering mellom britiske og franske interesser, ensbetydende med protestantisk eller katolsk innflytelse. Dette ledet til etableringen av fransk protektorat i 1842 og etter dette mistet Pomare-dynastiet gradvis sin makt til franskmennene. Pomare V avsto i 1880 sitt rike til Frankrike, som gjorde det til koloni.[3]

Herskere

rediger

Dynastiet talte disse medlemmene (regjeringstid i parentes):[4]

Referanser

rediger
  1. ^ Henningham, Stephen: France and the South Pacific. A contemporary history, North Sydney: Allen & Unwin, 1992, s. 2.
  2. ^ «Pomare Law Code of 1819», i Robert D. Craig: Historical Dictionary of Polynesia, 3. utgave, Lanham: Scarecrowe Press, 2011, s. 220-221.
  3. ^ «Pomare Family», i Robert D. Craig: Historical Dictionary of Polynesia, 3. utgave, Lanham: Scarecrowe Press, 2011, s. 220.
  4. ^ «Appendix B. Rulers and Administrators», i Robert D. Craig: Historical Dictionary of Polynesia, 3. utgave, Lanham: Scarecrowe Press, 2011, s. 344.