Polysomnografi

Polysomnografi, ofte forkortet til PSG, er en klinisk nevrofysiologisk metode for undersøkelse av søvn og forandringene som skjer under søvn. Undersøkelsen er gjort i de timene pasienten/forsøkspersonen vanligvis sover, om natten for de fleste. Andre tidspunkt kan være aktuelle for mennesker med døgnrytmeforstyrrelser og de som arbeider skift.

Gjennom elektroder som festes til hodet registreres kontinuerlig kroppsfunksjoner som hjerne (EEG) og øyebevegelser (EOG). Muskeltonus, hjerterytmen (ECG eller EKG) og pustefunksjon registreres også.

Disse data lagres og kan siden anvendes for objektivt å bedømme forekomsten av søvn og søvnstadiene.

Tolkning og presentasjon av resultatetRediger

Registreringen deles inn i seksjoner på vanligvis 20 eller 30 sekund. Deretter presenteres resultatet ofte som et såkalt hypnogram/dormogram:

 
Hypnogram. Vannrett: klokkeslett. Linjens loddrette posisjon indikerer hvor dyp søvnen er. Rød linjefarge indikerar REM-søvn.

Indikasjoner og anvendelsesområdeRediger

Polysomnografi utføres dels innen forskning og dels som en del av søvnmedisinske utredninger av pasienter med søvnforstyrrelser. Den brukes til utredning av parasomnier og hypersomnier samt søvnapné.

Spesialistutdannelse for legerRediger

I Norge er polysomnografi en del av den obligatoriske spesialistutdannelsen i klinisk nevrofysiologi, og er ikke obligatorisk i andre medisinske spesialiteter.