Polymyalgia rheumatica

Polymyalgia rheumatica (PMR) (fra gresk poly, «mange», og myalgia, «muskelsmerte». Kalles gjerne bare polymyalgi) er en betennelsestilstand i musklene,[trenger referanse] som forårsaker smerter og stivhet, vanligvis i nakke-, skulder- og hofteregionene. Smertene kan oppstå hurtig, eller tilta gradvis over tid.

Polymyalgia rheumatica
Polymyalgia rheumatica
Smertene ved polymyalgi sitter ofte i skulder- og hoftenivå.
ICD-10-kodeM35.3
ICD-9-kode725
MedlinePlus000415
eMedicineemerg/473 

Smertene følger i regelen en døgnvariasjon, hvor smertene og stivheten er mest uttalt på morgenen. Sykdommen er sterkt assosiert med sykdommen temporalis arteritt (betennelsestilstand i arteriene), og man regner med at det er stor grad av overlapp mellom disse sykdommene, både i forekomst og symptombilde.

Det er stor variasjon i hvor lang behandligstid som kreves før sykdommen går tilbake, men man regner med at de fleste vil kunne avslutte behandlingen etter 2-5 år.

SymptombildeRediger

De dominerende symptomene ved polymyalgi er smerter og stivhet i nakke-, skulder- og hofteregionene. Smertene er middels til kraftige, og kan være så uttalte at de hindrer pasientene i sine daglige gjøremål. Symptomene er som regel mest uttalt på morgenen og etter søvn. Anemi, tretthet og mangel på appetitt ses også hyppig.

Etiologi og patogeneseRediger

Man kjenner ikke årsaken til polymyalgi. Man vet imidlertid at den oppstår ved at kroppens egne hvite blodlegemene angriper leddkapslene i kroppen slik at det oppstår en betennelsestilstand. Man har knyttet sykdommen til vevstypen HLA-DR4. Dette betyr at personer med denne vevstypen er disponert for å utvikle sykdommen, og at det er en arvelig komponent knyttet til risiko for utvikling av sykdommen.

DiagnoseRediger

Polymyalgi er vanskelig å diagnostisere, da det ikke finnes noen diagnostisk test. Symptombildet er også veldig overlappende med andre muskel- og skjelettlidelser, som gjør sykdommen vanskelig å skille fra f.eks. reumatoid artritt.

American College of Rheumatology har utarbeidet 7 diagnostiske kriterier i et forsøk på å gjøre diagnostikken enklere og mer standardisert. Det kreves at tre eller flere av kriteriene foreligger:

 1. bilateral smerte og stivhet i skuldrene
 2. utvikling av sykdomsbildet på mindre enn to uker
 3. SR > 40 mm/time
 4. morgenstivhet som varer i mer enn én time
 5. alder 65 år eller eldre
 6. depresjon eller vekttap
 7. bilateral ømhet i overarmene

BehandlingRediger

Behandlingen er i hovedsak medikamentell, og innebærer glukokortikoider (kortison) som demper kroppens eget immunforsvar. Klassisk for polymyalgi, er at man får en rask og effektiv bedring av plagene.

Epidemiologi og forekomstRediger

Det er ikke identifisert noen sikre utløsende årsaker til polymyalgi, men flere elementer er assosiert med risiko for utvikling av sykdommen:

 • Sykdommen debuterer som en regel bare hos personer over 50 år
 • Gjennomsnittsalderen for utvikling av polymyalgi er over 70 år
 • Kvinner har dobbelt så høy forekomst som menn
 • Sykdommen rammer i hovedsak hvite
 • 50% av personer med temporalis arteritt, utvikler også polymyalgi.
 • Vvstypen HLA-DR4 er assosiert med økt risiko

Eksterne lenkerRediger