Polykrates-sagnet

Polykrates-sagnet eller Ringen i fisken er et vandresagn som er blitt fortalt mange steder i Norge. I kortform der det slik:

En rik person kaster en gullring i havet og sier at det er like usannsynlig at han får denne ringen tilbake som at han skal bli fattig. Noen dager senere får han servert en fisk, og inne i fisken ligger ringen. Personen mister deretter rikdommen sin.


Sagnet kalles Polykrates-sagnet fordi en liknende fortelling finnes om den greske tyrannen Polykrates fra Samos. Polykrates var alliert med den egyptiske farao Amasis II, og ifølge Herodot var Amasis redd for at Polykrates hadde for mye lykke med seg. Gudene kunne komme til å hevne seg på ham, og Amasis foreslo at Polykrates skulle kaste en av sine kjæreste eiendeler på havet for å formilde gudene. Polykrates kastet da en gullring med diamanter på havet, men noen dager senere ble det fanget en fisk som inneholdt ringen. Amasis brøt da alliansen.

Likheten i disse to fortellingene betyr ikke nødvendigvis at sagnet er direkte inspirert av Herodots fortelling. I nordisk folkedikting finner vi mange tilfeller av motivfellesskap med antikke litteratur. Folkevisa Villemann og Magnhild har for eksempel motivet felles med det greske sagnet om Orfeus og Eurydike. Folklorister mener at dette godt kan være to likeverdige utforminger av et gammelt og utbredt fortellingsmotiv.