Politivedtægt

Denne artikkelen handler om danske forhold. For de tilsvarende norske, se Politivedtekter.

En politivedtægt er i Danmark et lokalt regelsett som er utarbeidet av politiet og kommunene i hver politikrets. Reglene skal sikre ro og orden på offentlige steder.

Politivedtægter inneholder for eksempel bestemmelser om forbud mot støyende adferd som kan forstyrre andre, mot ulovlig opphold på offentlige steder, fornærmelig adferd og forstyrrelse av den offentlige orden. I bestrebelsene på å skape større ensartethet i reglene for de forskjellige politikretser utarbeidet Justitsministeriet i 1968 en såkalt «normalpolitivedtægt»,[1] som skulle tjene som modell for de lokale politivedtektene.

Fra 2005 ble mange av de regler som tidligere var bestemt i de enkelte politivedtektene, samlet i Ordensbekendtgørelsen, som gjelder for hele landet. Der finnes dog stadig en rekke supplerende vedtekter i forskjellige områder.[2]

ReferanserRediger