Ordensbekendtgørelsen

Ordensbekendtgørelsen er den uformelle betegnelsen for det danske Justisministeriets bekjentgjørelse nr. 511 av 20. juni 2005 om politiets sikring av den offentlige orden og beskyttelse av enkeltpersoners og den offentlige sikkerhet, samt politiets adgang til å iverksette midlertidige foranstaltninger.[1].

Ordensbekendtgørelsen
Ordensbekendtgørelsen
TypeForskrift
VirkeområdeDanmark
MyndighetJustisministeriet
Vedtatt20. juni 2005

Bekjentgjørelsen, som opphevet og avløste normalpolitivedtekten, er utstedt i medfør av politiloven og regulerer en rekke forhold vedrørende opprettholdelse av den offentlige orden, herunder forbud mot støyende og fornærmelig oppførsel på steder, hvortil der er alminnelig adgang, forbud mot benyttelse av høyttalere, musikkanlegg, når benyttelsen må antas å være til ulempe for omkringboende eller forbipasserende, forbud mot uvedkommendes opphold på trapper, i oppganger og i porter, regler om anmeldelse av møter og opptog på veier, regler om besøkendes overholdelse av ordensbestemmelser for offentlige anlegg, regler om oppsetning av avsperringer i forbindelse med utførelse av arbeider på hus og ved fare for nedstyrtning av taksten, sne, istapper eller lignende.

Nakenbading kan også falle under bekjentgjørelsen i det omfang politiet vurderer at det er «anstøtelig» og «egnet til å forulempe andre».[2] Politimesterforeningens oppfattelse er at det ikke er hjemmel til å stille krav om at nakenbading kun kan finne sted innenfor bestemte områder, men at det er en forutsetning at badingen foregår på en måte som ikke er i strid med ordensbekjentgjørelsens § 3 annet ledd.[3]

ReferanserRediger