Politiregisterloven

Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten, korttittel politiregisterloven, er en norsk lov vedtatt av Stortinget 4. mars 2010[1] og sanksjonert av Kongen i statsråd 28. mai 2010.[2]

Politiregisterloven
Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdepartementet
Vedtatt4. mars 2010
I kraft1. juli 2014
NettsideLovdata

Formålet med loven er å bidra til effektiv løsning av politiets og påtalemyndighetens oppgaver, beskyttelse av personvernet og forutberegnlighet for den enkelte ved behandlingen av opplysninger.[3]

Loven trådte i kraft 1. juli 2014.[4]

ReferanserRediger