Politiloven

Wikimedia-pekerside

Politiloven har flere betydninger:

  • Politiloven (Norge), fullstendig henvisning lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven), er en norsk lov som regulerer politiets arbeid.
  • Politiloven (Danmark), fullt navn Lov om politiets virksomhed, er en dansk lov som regulerer politiets arbeid.


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Politiloven.