Polarsyklon

(Omdirigert fra Polar syklon)

En polarsyklon (også kalt arktisk syklon) er et stort lavtrykksområde over polare områder. De må ikke forveksles med polare lavtrykk, som har lignende egenskaper som tropiske sykloner.

En polarsyklon er et lavtrykkssystem med diameter på omtrent 1000–2000 km, med luft som sirkulerer mot klokken på den nordlige halvkule, og omvendt på den sørlige halvkule. Årsaken til rotasjonen kommer av corioliskraften. Syklonaktiviteten pågår mest i den eurasiske delen av Arktis, som har omtrent 15 sykloner hver vinter. Polarsykloner oppstår også på Grønland og i Canada. De kan oppstå når som helst på året, men syklonene om sommeren er som regel svakere enn om vinteren. De er lite utforsket og fører sjelden til stor skade, siden de som regel oppstår i lite befolkede områder.