Platebro

(Omdirigert fra «Platebru»)

Platebro er en bro som består av et dekke som hviler på pilarer.

Børøybroen er en platebro

En platebro skiller seg konstruksjonsmessig fra en bjelkebro ved at ei plate bærer last i alle retninger. Dette gjør at laster fordeles over et større areal. Når ei plate deformeres gir det kraftomlagring som gir større kapasitet i plata.

Platen støttes opp av pilarer. Kreftene presser nedover mot støttepunktene. Når platen belastes, presses øvre del sammen mens bunnen strekkes.

På plasstøpte betongdekker vil tykkelsen på platen normalt være dimensjonert til å være omtrent en tyvendedel av avstanden mellom pilarene.

Noen broer har platekonstruksjon som tilfartsbroer på land, og fortsetter med hovedspenn som går over til å være skråstagbro, buebro eller forskjellige andre varianter.

Sandesund bru i Østfold er delvis bygd som platebro og delvis som bjelkebro og kassebro.

Autoritetsdata