Pioneer eller pionér er navnet på amerikanere som migrerte vestover for å delta i nybyggingen og utviklingen av nye områder i USA på 1700- og 1800-tallet, særlig der det fra før stort sett bare fantes indianere. De amerikanske pionerene omfattet bønder og cowboyer, pelsjegere, gullgravere og andre, og har spilt en viktig rolle i amerikansk selvforståelse og populærkultur.

Kjente pionerer rediger