Åpne hovedmenyen
Eksempel på pinolskruer med henholdsvis tapspiss og kopspiss

Pinolskrue (også kjent som settskrue), er en type skrue, som generelt anvendes til at fastgjøre et objekt inni et annet objekt, og har ofte gjenger i hele sin lengde.

En pinolskrue har som regel ikke noe hode, men spor lik sekskanthull (Unbrako), torx-spor eller lignende direkte i skruelegemet. En pinolskrue monteres inn i gjengene på det ytre objekt, og strammes mot det indre objekts overflate, og forhindrer dermed de to objekters indbyrdede bevegelse.

[bilde: Et Potentiometer med knapp holdt sammen med pinolskrue med samme gjengediameter.]

Pinolskruer brukes for å forhindre bevegelse mellom de to (roterende) delene, slik som et hjul i en aksel. Skruen skrues inn i gjengeåpningen på skruens nav, så spissen strammer mot akslen. Samlingen er herved en 'friksjonssamling' mellom skrue og aksel.

Typisk gir dette en liten fastholdelse mellom de to delene, og kan kun benyttes for kun ved små belastninger. For større stabilitet freses det en mindre flate på akslen, hvor skruen kan strammes.

Et Potentiometer med knap holdt sammen med pinolskrue med lige kærv.

Pinolskruer ses med forskjellige typer spisser med tilsvarende forskjellige formål.

Tegning af en pinolskrue med unbrako kærv.

Flat spiss, ingen spesiell spiss, men bare skåret vinkelret over.

 • Avrundet spiss, kuleformet spiss.
 • Konisk spiss, spenning mot akslen med en spiss (et enkelt punkt), som presser seg inn i akslen. Kan ses anvendt som enkeltbruk ved en skrue på hver side av en bevegelig arm.
 • Kopp spiss (også kalt krater), spenner mot akslen med en ring/kopformet spiss, og har derved større spennkraft enn en konisk spiss.
 • Riflete kop spiss, samme som kop spiss, men riflete for bedre feste.
 • Tap spiss, gjenger mangler på det ytterste stykke af spissen, kan anvendes hvor hjulet må kunne gå rundt i forhold til akslen, men ikke falle av akslen. Skruen fastholder hjulet i et nedfrest spor i akslen.


Pinolskruer findes bl.a. med følgende gjengetyper:

Kærvtyper. Lige, Philips, Poztdriv, Torx, Unbrako, Firkant, Tri-wing, Torq-set, Spanner. På pinolskruer ses oftest a, d, e og f.
 • likegjenget (a)
 • Torx (d)
 • Unbrako / innvendig sekskant (e)
 • kvadratisk (f)
 • spline (engelsk/amerikansk 'riflet' sekskant)
 • utvendig sekskant