Petroleumsprisrådet

Petroleumsprisrådet (PPR) er et norsk statlig organ som fastsetter normpriser for petroleum som er utvunnet på norsk sokkel. Rådet har seks faste medlemmer hvorav fire er uavhengige mens Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har hver sin representant. Rådet møtes en gang i kvartalet.

Normprisen er en skjønnsmessig fastsatt verdi. Oppnådde salgspriser rapportert av selskapene og prisindikatorer fra ulike publikasjoner er viktige informasjonskilder. Vedtaket kan klages inn for Olje- og energidepartementet innen 30 dager etter fastsettelsen.

Analyse- og markedsseksjonen i Olje- og energidepartementet er sekretariat for PPR.