Petroleumsgeologi

Petroleumsgeologi er læren om naturlige forekomster av petroleum og om hvordan geologiske prosesser har bidratt til å danne, transportere og lagre petroleum i naturen. Petroleumsgeologi kan og defineres som deler av geologi anvendt til leting og utvinning av olje og gass.

Dannelse av petroleumRediger

Utdypende artikkel: Organisk geokjemi

Olje og gass dannes fra dyre- og planterester ved høyt trykk og temperatur. Planteplankton fra dyphavene gir det største bidraget og det dannes gass og lette olje-kvaliteter. Dyreplankton gir gjerne tyngre olje. Høyt organisk innhold i sedimenter kjennetegnes ved mørk farge som ved økt trykk forvandles til svartskifer; såkalte kildebergarter.

PetroleumsreservoarRediger

Utdypende artikkel: Petroleumsreservoar

Olje/gass vil ved økende trykk og temperatur presses ut av svartskiferen. Væsken migrerer over til porøse sedimenter, sprekker og eventuelt videre opp mot jordoverflaten. Mesteparten vil samles opp i såkalte reservoarbergarter.

OljeletingRediger

  • Elektromagnetisk undersøkelse
  • Gravimetrisk undersøkelse
  • Magnetometrisk undersøkelse
  • Seismisk undersøkelse
  • Oljeboring
  • Borehullslogging