Personlig sekretær

Personlig sekretær var en politisk stilling i regjeringsapparatet i Norge fra 1946 til 1992, da den ble avløst av stillingen politisk rådgiver. Stillingen hadde mange av de samme funksjonene som en politisk rådgiver i dag, som en av statsrådens eller ministerens nærmeste medarbeidere.