Perlon

kjemisk forbindelse

Perlon er handelsnavnet for polykaprolaktam eller nylon 6, et polyuretan (PUR) som har store likhetstrekk med nylon 6,6, mer kjent som nylon. Under andre verdenskrig ble perlon brukt som materiale til fallskjermer. Fra 1943 ble det også brukt til damestrømper. Nå brukes perlon til fiskesnøre, for eksempel til juksefiske eller makrelldorging, men også til fjellklatring og fiolinstrenger.

Nylon 6.

Historie rediger

Perlon ble oppdaget i 1937 av Otto Bayer ved IG Farben i Leverkusen i Tyskland. Materialet ble utviklet for å reprodusere egenskapene til DuPonts nylon (nylon 6,6) uten å bryte patentet deres. Både perlon og nylon ble brukt til fibre og børster, men perlon klarte ikke i lengden å overleve i konkurransen med DuPonts nylon.

Senere har det allikevel dukket opp andre materialer basert på lineære polyuretaner. Et slikt materiale var Durethan U, men også det tapte konkurransen. Et produkt som har klart seg, er Isoplast, som er svært kjemikalieresistent. Varemerket Perlon representerer i dag Bayers fibermateriale basert på PA 6 og Urethan er Bayers betegnelse for PA og legeringer av PA med butadiengummi.