Periferi

Wikipedia-pekerside

En periferi er den ytre kant eller del av et område. I overført betydning brukes periferi også om sosiologiske ytterkanter for eksempel innen politikk. Periferi kan vise til


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Periferi.