Per Albin Hanssons fjerde regjering

Per Albin Hanssons fjerde regjering tiltrådte 31. juli 1945 og gikk av når statsminister Per Albin Hansson plutselig døde 6. oktober 1946.


Forgjenger:
 Regjeringen Hansson III 
Sveriges regjering
Etterfølger:
 Regjeringen Erlander I