Pepsinogen

kjemisk forbindelse

Pepsinogen er et proenzym for Pepsin. Det blir omdannet til det aktive enzymet pepsin når det reagerer med saltsyren i magesekken.